พระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ เป็นเรื่องมหัศจรรย์และมีความเชื่อเรื่องมงคล

พระอาทิตย์ทรงกลด เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นภาพสะท้อนพระอาทิตย์หลาย ๆ ดวงซ้อนกัน ขนาดโตกว่าปกติ มีรัศมีสีรุ้งโดยรอบ ดวงที่อยู่ตรงกลางมีความสดใสมากที่สุด สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลก ในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด

และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวน มาก มีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ ช่วงเช้าตรู่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จนทำให้ละอองน้ำในอากาศ ณ เวลานั้น ๆ แข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็ก ๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเห และการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง (sprectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตกขึ้น

ทั้งนี้ พระอาทิตย์ทรงกลด มีหลักการเกิดเช่นเดียวกับ ดวงจันทร์ทรงกลด คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลก แต่เนื่องจากแสงอาทิตย์มีความสว่างจ้ามาก อาทิตย์ทรงกลดจึงไม่ได้มี เฉพาะแสงเรือง 1 วง หรือ 2 วงเท่านั้น บางครั้งอาจมีแสงเรือง เป็นแนวโค้งหลากหลายรูปแบบปรากฏให้เห็นได้

ส่วนแสงสีที่ตามองเห็นนั้น จะขึ้นกับการทำมุมของแสงอาทิตย์และเกล็ดน้ำแข็ง แต่โดยทั่วไปเรามักจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองอ่อน ๆ มากที่สุด ถ้าเกิดจากการสะท้อนของแสงจะปรากฏเป็นสีเขียว แต่ถ้าเกิดจากการหักเหของแสง จะเป็นสีแดงเพลิงในตอนกลาง และเป็นสีน้ำเงินปนแดงตามขอบนอก

ขนาดของ พระอาทิตย์ทรงกลด จะมีขนาดแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนมากจะมีขนาดเฉลี่ย 30 องศา โดยการลากเส้นตรง 2 เส้น มาบรรจบกันที่ดวงตาผู้มอง ได้แก่ เส้นตรงที่ลากจากกึ่งกลาง ของปรากฏการณ์มาที่ตาผู้มอง และเส้นตรงที่ลากจากขอบของปรากฏการณ์มาที่ดวงตาผู้มอง

บางครั้งเกล็ดน้ำแข็งของละอองไอน้ำเหล่านี้ จะทำหน้าที่หักเหทางเดินของแสงอาทิตย์ และก่อให้เกิดภาพขยายขึ้น เช่นเดียวกับที่กระจกหรือ เลนส์นูนทำให้เกิดภาพขยาย

ด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ทรงกลด

สำหรับความถี่ในการเกิดปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดล่วงหน้าได้ แต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย พบได้มากในปีที่มีฝนหลงฤดู จึงทำให้มีความชื้น ในอากาศมากตามไปด้วย จะเกิดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมีความชื้นจากฝนมาก เวลาที่เหมาะสมได้แก่ ช่วงก่อน 10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเศษ ๆ ซึ่งเกล็ดน้ำแข็งยังไม่ละลาย แต่เมื่อเลยเที่ยงวันไปแล้ว โอกาสที่จะเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเกล็ดน้ำแข็งจะได้รับความร้อน จากแสงอาทิตย์มากจนละลายหมดไป

ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง กับการเกิดปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลดของคนไทย นับเป็นเรื่องมงคล คนไทยนับถือดวงอาทิตย์ เป็นเทวดาเบื้อง บนองค์หนึ่ง สังเกตจากการเรียกนำหน้าว่า “พระ” ส่วนกลดก็ถือเป็นของสูงสำหรับพระ เช่น กลดของพระธุดงค์ ปรากฏการณ์นี้จึงเปรียบได้กับ กลดของพระที่กำลังถูกล้อมรอบ ไว้ด้วยแสงของดวง อาทิตย์ไว้นั่นเอง และผู้คนก็นับถือพระจันทร เป็นเทวดาบนสรวงสวรรค์ จึงถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกิดจันทร์ทรงกลดขึ้น จึงมักมีการโยงไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องของบ้านเมืองเสมอ ดังเช่นจันทร์ทรงกลด จึงถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เป็น มหิธานุภาพ ของดวงอาทิตย์ มีความหมายในทางที่ดี มีมงคลแก่ทุกคนบนโลก

ในวันที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด จะเป็นวันที่อากาศไม่ร้อนจัด ไม่มีฝนตกปุบปับอย่างแน่นอน เว้นแต่จะมีลมพายุพัดเมฆฝนจากที่อื่นมา จึงสามารถจัดกิจกรรมหรือประเพณีในวันที่มี พระอาทิตย์ทรงกลด ได้ดี

จะเห็นได้ก็เฉพาะ ผู้ที่แหงนหน้ามองท้องฟ้าบ่อย ๆ เท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีโอกาสเห็นอาทิตย์ทรงกลด ในเวลากลางวัน และดวงจันทร์ทรงกลดในเวลากลางคืน อาทิตย์ทรงกลดมองดู ได้ด้วยตาเปล่า แต่ห้ามมองตรงไปที่ดวงอาทิตย์

แม้ผมจะมองท้องฟ้าบ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสเห็น พระอาทิตย์ทรงกลด สักครั้ง อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ นับว่าหาดูไม่ยากเลยเมื่อเทียบกับ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ในเอกภพ เพราะเงื่อนไขในการเกิดน้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ จากสองแขนงวิชาที่ต่างกัน คือ วิทยาศาสตร์ กับ โหราศาสตร์ ส่วนตัวแล้วมีความเชื่อ อยู่อย่างหนึ่งติดตัวมาตลอดว่า ธรรมชาติ คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดแล้ว

พระอาทิตย์ทรงกลด

พระอาทิตย์ทรงกลด หรือ ในสากลเรียกว่า Sun Holoes

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เพจเฟซบุ๊ก Sumontha Boonkhum ได้โพสต์ภาพ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ขึ้นบนท้องฟ้า ทอดเหนือตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับระบุว่า ขอให้ประเทศไทย คนไทยทุกคน รอดปลอดภัย ซึ่งภายหลังจากที่ได้ มีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ได้มีชาวโลกออนไลน์เข้ามา แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

สำหรับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ตามความเชื่อของคนไทย ตั้งแต่โบราณกาลนั้น เมื่อเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เชื่อกันว่าจะมีความหมายในทางที่ดี มีมงคลแก่ทุกคนบนโลก หลายคนจึงเชื่อว่า ในวันนี้น่าจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย

ด้าน ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง หรือ ซินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย ทำนายเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการเสริมดวงเมืองดีขึ้น ลดสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ วันนี้เป็นวันจันทร์ถือว่าเป็นวันของดวงเมือง ที่จะมีผลกระทบ แต่มีเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ก็จะเป็นการแก้ไขดวงเมือง ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้

พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือกระทรวงพาณิชย์ เชื่อนำโชค แห่ตีเลขเด็ด

เผยภาพพระอาทิตย์ทรงกลด ขึ้นเหนือกระทรวงพาณิชย์ ฝั่งตรงข้ามวัดแดงธรรมชาติ เชื่อนำพาโชคดีมาใหม่ ทำเอาผู้คนที่พบเห็นต่างฮือฮา พากัน ตีเลขเด็ด หวังเสี่ยงโชค วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าอาคารสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลาประมาณ 12.30 น. เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด สร้างความฮือฮาให้กับประชาชน และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยพระอาทิตย์ทรงกลดปรากฏ ให้เห็นอยู่หลายนาที ทำให้หลายคนต่างพากันถ่ายรูป พระอาทิตย์ทรงกลดร่วมกับ ตึกของกระทรวง เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น จะนำพาสิ่งที่ดีมา

สำหรับพระอาทิตย์ทรงกลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สามารถมองเห็นได้จาก ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคารสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝั่งตรงข้ามวัดแดงธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ สมัยพระนครศรีอยุธยา มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระพุทธรูปพระปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดใน จ.นนทบุรี ความสูง 45 เมตรตั้งตระหง่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา หันหน้าเข้าหากระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดที่ทำเนียบรัฐบาล จนเป็นข่าวฮือฮามาแล้ว ครั้งหนึ่งเมื่อต้นปี 2563 ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ และคณะได้เข้าสักการะพระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนตึกไทยคู่ฟ้า

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ก็สร้างความสนใจให้กับประชาชน โดยมีประชาชนบางส่วน รวมทั้งแม่บ้าน ในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามตีเลขเด็ด พระอาทิตย์ทรงกลดในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการเสี่ยงโชค

ทั้งนี้ ที่อยู่กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันคือ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ส่วนเวลาเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

อ่านต่อ>>>เลขสวย

ดูอนิเมะออนไลน์

แทงบอลยูโร

บทความเพิ่มเติม