กดแชร์

วันครอบครัวไทย สถาบันครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ วันครอบครัว 2566 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันครอบครัวไทย

วันครอบครัวไทย (Family Day) หรือ วันครอบครัวแห่งชาติ ถือเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันครอบครัว แม้จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่ก็มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพราะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็มี “วันแห่งครอบครัว” ซึ่งอาจมีการกำหนดช่วงวัน และเดือนที่แตกต่างกันออกไป

ครอบครัว คือบ้านที่มีตั้งแต่สองถึงสามคนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเล็ก หรือครอบครัวใหญ่ๆ ที่มีการอยู่รวมกันหลายๆคน การได้อยู่พร้อมหน้าแบบครอบครัว สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกได้คือ ความสุข และการปฏิบัติตนที่ดีต่อครอบครัว ซึ่งบางครั้งไม่ใช่การทุ่มเทเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เป้นความรัก ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่ที่พึงกระทำ ก็จะทำให้ครอบครัวอยู่อย่างสงบสุข

วันครอบครัววันที่เท่าไร? วันครอบครัวในประเทศไทย สำหรับในประเทศไทย วันครอบครัว 2566 กำหนดให้วันครอบครัวตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เป็นช่วงเวลาที่คนไทยไม่ว่าจะพักอาศัยอยู่ที่ไหน ก็มักจะนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และไหว้ขอพรพ่อแม่

โดยใช้เวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งการกำหนดให้วันสงกรานต์ตรงกับช่วงเทศกาลดังกล่าว วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน ก็เพื่อให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาสพบปะกันอย่างสะดวกที่สุดนั่นเอง

วันครอบครัวไทย ความหมายของวันครอบครัว 

ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร คือ สถาบันที่ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร

การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้นเพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้ โดยกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็น วันครอบครัว 2566

เพื่อห้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่ ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัว วันครอบครัวไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกันอีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและ ทำกิจกรรมต่างๆ วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน 14 เมษายน วันครอบครัว

ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว วันครอบครัวไทย จะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคม ที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งวันครอบครัว ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้ถือเป็นโอกาสในการ รวมญาติ รวมครอบครัว

วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น และความสุขของครอบครัว วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน ตามประเพณีไทย วันครอบครัวไทย

วันครอบครัวไทย

วันครอบครัวไทย ประวัติวันครอบครัว

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2532 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ให้ วันที่ 14 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและทำการอนุมัติ นอกจากเป็นวันครอบครัวแล้วยังตรงกับวันสงกรานต์ของไทยอีกด้วย เพราะส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดย สะดวก

ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมาเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดอาชญากรรม และปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน วันครอบครัว 2566

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่ง เกิดจากครอบครัว ที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ และทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่หลายครอบครัวที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก ประกอบกับครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก สิ่งเหล่านี้ล้วน แต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมทั้งสิ้น

คนไทยสมัยก่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ รวมกันอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันถึงเทศกาลก็ทำข้าวของอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านญาติพี่น้องจะเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกัน วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน แต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็น วันนี้วันครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกัน ถือเป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว วันครอบครัวไทย วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน ซึ่งจะไม่ทำให้ประเพณีดีงามของไทยได้สูญหายไป

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีของไทย ตรงกับวันอะไร

วันสงกรานต์ 2566 ตรงกับวันที่ 13-15 เม.ย. และถือเป็นวันหยุดราชการของไทย สรุปวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ จะมีวันหยุดยาว รวม 5 วัน คือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. – วันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2566

วันสงกรานต์ หรือเทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Songkran หรือ Water Festival) คือการฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ทั่วประเทศ วันครอบครัวไทย

แก่นสำคัญของวันสงกรานต์นั้นเน้นไปที่ความกตัญญู ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และการเคารพให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน วันครอบครัว 2566 รวมทั้งความสามัคคี ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน และสังคม วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน โดยมี “น้ำ” เป็นสื่อสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

ปฏิทินวันหยุดสงกรานต์ปีนี้

  • วันพฤหัสบดี 13 เมษายน – วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
  • วันศุกร์ 14 เมษายนเป็นวันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
  • วันเสาร์ 15 เมษายนก็วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ 16 เมษายนก็เช่นกันเป็นวันสงกรานต์
  • วันจันทร์ 17 เมษายน – วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ประวัติและที่มา ของวันสงกรานต์

สันนิษฐานกันว่าประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี (Holi) หรือเทศกาลแห่งสีสันของอินเดีย ที่มีการสาดผงสี เชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าเชื้อโรคร้ายให้ออกจากร่างกายเรา ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ในแถบประเทศจีนและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ พื้นที่ต่าง ๆ วันครอบครัว 2566

ได้มีการปรับเปลี่ยนการฉลองไปตามความเหมาะสม โดยที่วันสงกรานต์ของไทยนั้นอาศัยการสาดหรือรดน้ำกันแทน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของประเทศไทย รวมทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการนำพาสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ออกจากชีวิต วันรวมญาติสมาชิกในครอบครัวจะมาพบปะกัน

วันสงกรานต์ถือ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2483 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากล อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ทางราชการ แต่วันสงกรานต์ก็ยัง คงมีความสำคัญ และขึ้นชื่อว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และในวันครอบครัวนี้ยังเป็นวัน 14 เมษายน วันผู้สูงอายุ อีกด้วย

 

อ่านต่อ>>>สุริยุปราคาคือ

อนิเมะ

บทความเพิ่มเติม