กดแชร์

เทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ประวัติความเป็นมาของอีกวันสำคัญในประเทศไทย “วันลอยกระทง”

เทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทงลอย หากได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาแล้วละก็ หนีไม่พ้นที่จะคิดถึง การทำกระทงสวย ๆ เพื่อออกไปลอยกระทงกัน แล้วปีนี้ ปลดล็อคหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 แล้ว เชื่อว่าหลายคนก็มีแพลนที่จะออกไป เทศกาลต่าง ๆ หลังจากที่ไม่ได้ออกไปไหนมาไหน หลายปีแล้ว และในปีนี้ ประเพณีลอยกระทง ใกล้เข้ามาแล้วและปีนี้ ก็ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )

ประเพณีลอยกระทงประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญ และถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ สันนิษฐานว่าการลอยกระทง จะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ำในการเพาะปลูก เมื่อถึงเวลานํ้าหลาก จึงทำกระทงลอยเพื่อขอบคุณแม่คงคา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานนํ้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตามด้วยการละเล่นรื่นเริงที่แสดงถึงการแล้วเสร็จ ของภารกิจที่ได้กระทำมาแล้ว จนเห็นผล ประเพณีลอยกระทงจึงเป็นประเพณี ของคนในสังคมลุ่มนํ้า ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยปรากฏทั้งในอินเดีย พม่า ลาว เขมรและไทย ซึ่งปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ในประเทศไทยมีการจัดประเพณีลอยกระทง แตกต่างไปตามพื้นที่ภาคต่าง ๆ ดังนี้

การลอยกระทงในภาคกลาง จะจัดขึ้นเฉลิมฉลองตามวาระในเทศกาลนํ้านอง เป็นงานสนุกสนานรื่นเริงของผู้คน ที่อาศัยตามแม่นํ้าลำคลอง นิยมทำกระทงใบตอง ปักดอกไม้ธูปเทียน เพื่ออธิษฐานขอพร และขอขมาแม่คงคา มีการจุดดอกไม้เพลิง เป็นการเล่นสนุกในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในอดีตชาวบ้านนิยมตักนํ้าตอนเที่ยงคืนไว้กิน อาบ หรือลูบหน้าลูบตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะเป็นเวลาที่นํ้าใสสะอาด

การลอยกระทงในภาคเหนือ นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง (ตรงกับเดือน ๑๒ ของภาคอื่น ๆ) มีคำเรียกแต่โบราณว่า “ประเพณีลอยโขมด” หรือ “ลอยไฟ” ระยะหลังเรียกกันว่า “ลอยสะเปา” คือ ลอยสำเภา หมายถึง ลอยกระทงขนาดใหญ่ที่ทำประกวดกัน จุดประสงค์เพื่อส่งประทีป ดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายนมัสการต่อพระมหาอุปคุตเจ้า ผู้มีบริกรรมพำนัก ณ ใต้ท้องมหานที มีการทำความสะอาดบ้านเรือน ประดับหิ้งบูชาพระด้วยดอกไม้ พร้อมกับจัดเตรียมประทีป หรือเทียนจุดบูชาตามบ้านเรือนและวัดต่าง ๆ ก็จัดตกแต่งสถานที่ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าวและธงทิว มีการประดิษฐ์โคมไฟ หรือ “โคมผัด” และนำไปตั้งหรือแขวนประดับตามอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า มีการทำบุญนำภัตตาหารไปถวายพระ มีการฟังเทศน์มหาชาติแบบพื้นเมืองที่เรียกว่า “การตั้งธรรมหลวง” ตลอดทั้งคืน มีการปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระจุฬามณี บนสวรรค์อีกด้วย

การลอยกระทงในภาคอีสาน เรียกว่า “เทศกาลลอยเรือไฟ” หรือ “ปล่อยเฮือไฟ” โดยถือปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษา ช่วงวันขึ้น ๑๕ คํ่า ถึงแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ เมื่อใกล้ออกพรรษา ชาวบ้านจะรวมกันเป็น “คุ้ม” โดยยึดเอาชื่อวัดใกล้บ้านเป็นหลักในการตั้งชื่อคุ้ม ชาวคุ้มต่าง ๆ จะจัดให้มีการแข่งเรือและการไหลเรือไฟในช่วงดังกล่าว

การลอยกระทงของชาวใต้ นิยมนำเอาหยวกมาทำเป็นแพ แล้วบรรจุเครื่องอาหารและลอยไปการลอยกระทงของภาคใต้ มิได้กำหนดว่าเป็นกลางเดือน ๑๒ หรือเดือน ๑๑ แต่จะลอยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ การตกแต่งเรือหรือแพลอยเคราะห์ ทำโดยการแทงหยวกให้เป็นลวดลาย ประดับธงทิว ภายในบรรจุดอกไม้ ธูปเทียน เงินและเสบียงต่าง ๆ ใส่ไว้ในแพ

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่ผู้คนในสังคมไทยสืบทอดต่อกันมาช้านานด้วยฐานคติความเชื่อต่าง ๆ และถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การแสดงออกถึงความกตัญญูและเห็นคุณค่าของแม่นํ้า เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมสืบทอดทางวัฒนธรรมร่วมกันของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

ลอยกระทง ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เทศกาลลอยกระทง เพลงลอยกระทง เนื้อเพลง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

เทศกาลลอยกระทง

แนะนำพิกัด ลอยกระทงรอบกรุงเทพฯ

มาปักหมุดลอยกระทงยอดฮิตทั่วกรุงเทพฯ 2565 มีสถานที่ไหนต้องไปให้ได้ หากยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนดี วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่เที่ยว มาฝากกันแล้ว ใครสนใจที่ไหน ก็ลองตัดสินใจชวนครอบครัว ชวนเพื่อน หรือคนรู้ใจไปเที่ยวด้วยกันได้เลย

1.บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด

2.คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร

3.Bangkok River Festival 2022

เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ” ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมกับประเพณีลอยกระทง เพื่อเชื่อมผู้คน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมร่วมกันอย่างกลมกลืน ผ่านกิจกรรมในงาน ไม่ว่าจะเป็น ไหว้พระ ทำบุญ ชมงานศิลป์ จากงาน BAB 2022 ลิ้มลองขนมไทย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2565 บริเวณ 10 ท่าน้ำร่วมสมัย ได้แก่
• ท่ามหาราช
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร
• วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
• วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
• วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
• วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
• เดอะล้ง 1919
• ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)
• สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
• เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์

4.Siam Carnival

5.ลอย ริม เลค เมืองทองธานี

6.ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY

7.Loy Krathong Festival 2022 เกษตรศาสตร์

8.สถาบันศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลกรุงเทพ

9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

10.”วันวานเดือนสิบสอง ย้อนยุคทองลูกทุ่งไทย” มศว ประสานมิตร

11.สวนสาธารณะ 33 จุด

กรุงเทพมหานครยังเปิดสวนสาธารณะ 33 แห่ง ให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้ตามที่ต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับการชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานลอยกระทง 2565 ของประเทศไทย นั้นคือ จะเกิด จันทรุปราคาเต็มดวง ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงขึ้น 14-15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงที่ 8 พ.ย. พอดี

โดยสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 17.44 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลา 18.41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาที

หลังจากนั้นจะเริ่มเห็นดวงจันทร์ปรากฏเว้าแหว่งบางส่วน และค่อยๆ ออกจากเงามืดของโลก จนกระทั่งเข้าสู่เงามัวหมดทั้งดวงในเวลา 19.49 น. เปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่สังเกตได้ยาก เนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 20.56 น. ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

 

อ่านต่อ>>>มูขอพรความรัก

โหลดเกมส์

แทงบอลโลก

บทความเพิ่มเติม