กดแชร์

ไหว้พระองค์ใหญ่ สักการะกราบไหว้พระ วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ไหว้พระองค์ใหญ่ เรารวบรวมพิกัด สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วไทย หลังจากที่ได้แนะนำสถานที่ ไหว้พระขอพร พิกัด 9 วัดในกรุงเทพ มาแล้วในช่วงต้นปี วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ หากยังไม่มีแพลนจะไปท่องเที่ยวที่ไหน เราขอแนะนำชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ หรือคนรัก ไปไหว้พระองค์ใหญ่วัดดัง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วไทยกันอีกสักครั้ง เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลย โดยเริ่มกันที่

ไหว้พระองค์ใหญ่

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) เพื่อไปสักการะ “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” พระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ ไหว้พระองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 3.01 ม. (6 ศอก 5 นิ้ว) สูง 3.91 เมตร (7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมไปกราบไหว้ขอพร “พระพุทธทศพลญาณ” หรือหลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถอีกด้วย พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร วัดที่มีพระองค์ใหญ่ กรุงเทพ

ไหว้พระองค์ใหญ่ พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สามารถไปสักการะได้ตลอดทั้งปี

พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” ไหว้พระองค์ใหญ่ วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่ ไหว้พระองค์ใหญ่ อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันกับที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติที่งดงามด้วย พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย พิกัดที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ฝันไหว้พระองค์ใหญ่

ไหว้พระองค์ใหญ่

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารทางทิศตะวันตก ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย ไหว้พระองค์ใหญ่ สำหรับ “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่า มีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดในประเทศไทย วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง

องค์พระสูง 7 ศอก หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว มีซุ้มเรือนแก้วแกะสลักด้วยไม้สัก ลงรักปิดทองสีเหลืองทองอร่าม ด้านหน้าของพระวิหาร เป็นวิหารน้อย ด้านในประดิษฐานพระเหลือ พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเช่นกัน สร้างขึ้นจากเศษสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เมื่อเดินเข้าไปทางด้านหลัง ของพระวิหารเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่

ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นพระวิหารของพระอัฏฐารส พระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างสง่างาม ทางด้านทิศเหนือเป็นพระวิหารของพระพุทธชินสีห์ และทางทิศใต้เป็นพระวิหารพระศรีศาสดา และพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย สถานที่ตั้ง : ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

วัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะ “หลวงพ่อสมหวัง” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เพราะเชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว 99 องค์ รวมถึงบรรจุมวลสารและแผ่นยันต์ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ไหว้พระองค์ใหญ่

ไหว้พระองค์ใหญ่ ขอพร 2566 หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่มีอายุราว ๆ 1,200 ปี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์” มีลักษณะเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ที่มีความสูงถึง 23.47 ม. เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (ประทับนั่งห้อยพระบาท) วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่

ไหว้พระองค์ใหญ่ ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย นับเป็นองค์พระที่มีความสำคัญและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย สถานที่ : ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม

หากเที่ยวสุพรรณบุรีไม่ควรพลาดการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่ออู่ทอง” พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหน้าผามังกรบิน วัดเขาทำเทียม เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาที่เกิดจากการแกะสลักหน้าผาหินแบบลอยนูน มีความสูงประมาณ 108 เมตร ฐานกว้างประมาณ 88 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 65 เมตรที่ตั้ง : วัดเขาทำเทียม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่

 

พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2400-2405 พระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์พระเทพกวี มี “พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ “หลวงพ่อโต” มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 8 วา 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย สถานที่อยู่ : ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี สายเก่า ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ขอพรพระองค์ใหญ่พระมงคลบพิตร ในวิหารพระมงคลบพิตร

เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา วัดสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อมงคลบพิตร” พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด วัดที่มีพระองค์ใหญ่ อยุธยา

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1991-2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้ พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย ตั้งอยู่ : ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดภูทองเทพนิมิต

สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานีที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์” หรือ “หลวงพ่อทันใจ” พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย สูงประมาณ 17 เมตร มีฐานรองรับอีกกว่า 20 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและเจริญศีลภาวนา วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่

ส่วนที่ด้านล่างขององค์พระเป็นวิหาร ซึ่งในชั้นต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม พิกัดพระองค์ใหญ่สวยงามไหว้ขอพรได้ทั่วไทย ตั้งอยู่ : ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 

อ่านต่อ>>>เว็บดูบอลสดฟรี

บทความเพิ่มเติม