กดแชร์

ไหว้รับดาวพฤหัสย้าย ฤกษ์ดีวันที่ 8 เมษายนนี้ เวลา 16.41 น. ต้องไหว้ให้ชีวิตก้าวหน้า

ไหว้รับดาวพฤหัสย้าย

ไหว้รับดาวพฤหัสย้าย ดาวพฤหัสโคจรมาดี เช่น ผู้ที่ไม่มีดาวเสาร์ (๗) หรือดาวราหู (๘) เดิม สถิตราศีมีน และต้องการมูฯ เพื่อให้ชีวิตมั่นคงก้าวหน้า ครั้งนี้ ส่งผลให้ราศี มีน กันย์ เมษ และตุลย์ เฮงยืนหนึ่ง และยังส่งผลให้ มีราศีที่ต้องระมัดระวังเช่นกัน 3 ราศี นั่นคือ กุมภ์ เมษ และมังกร โดยชาวราศีกุมภ์และชาวราศีเมษ จะต้องระวัง เกี่ยวกับสุขภาพการเดินทาง ส่วนชาวราศีมังกร ต้องระมัดระวัง เรื่องกล้ามเนื้อกระดูก และเรื่องของอุบัติเหตุเป็นพิเศษ

ราศีที่มีดวงจะร่ำรวยจากดาวพฤหัสย้าย

 • ราศีมีน (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน) ได้รับผลเต็มๆ เพราะเป็นเจ้าภาพของดาวพฤหัส เข้าที่ราศีมีนโดยตรง ส่งผลให้ชีวิตความมั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
 • ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม) ได้รับผลโดยตรง จากการเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัส ทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงาน มีคนเมตตาส่งผลดี และ เรื่องการเงินก็จะดีตามมา
 • ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม) จะโดดเด่นและได้รับอิทธิพลที่ดี ส่งพลังที่ดีในเรื่องของการเงิน รวมถึงเรื่องของธุรกิจ การขาย การตลาด และธุรกิจสื่อสาร
 • ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน) ชาวราศีตุลย์ จะโดดเด่นรับ ดาวพฤหัสย้าย ในเรื่องของคู่สัญญา ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะโดดเด่นเป็นพิเศษ
 • ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม) เป็นเรื่องของความมั่นคง ร่ำรวย การเงินจะแข็งแรงขึ้น
 • ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน) เป็นเรื่องของโชคลาภ จะได้อะไรมาแบบฟลุค ๆ และไม่คาดฝัน
 • ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม) เรื่องของการขยับขยายการเงินที่แข็งแรง มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่ดี

3 ราศี ต้องตั้งสติและไม่ประมาท ราศีกุมภ์/เมษ/มังกร มีเกณฑ์ต้องระวังสุขภาพ เจ็บป่วย ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก และอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ขั้นตอนวิธีเตรียมการไหว้

 • ถ้าสะดวกให้จัดโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก ทุกลัคนาแต่งกายด้วยการ ใส่เสื้อผ้าสีเหลือง (ยกเว้นลัคนาตุลย์ สิงห์ เมษ ให้ใส่เสื้อผ้าสีขาว) ใช้ดอกไม้โทนสีเหลือง ใช้ผลไม้ที่มีสีเหลือง ทำบุญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร เป็นจำนวนกำลังคือ 5 หรือ 19
 • จริง ๆ แล้วการไหว้ดาวนพเคราะห์ ตามแบบโบราณประเพณี ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลืองอย่างเดียว จะใช้ผลไม้ หรือดอกไม้สีอื่นก็ได้เช่นกัน
 • และเน้นบทสวดที่สำคัญ สำหรับการไหว้ดาวพฤหัสบดี นั้นก็คือ บทปูเรนตัมโพธิสัมภาเร คือ บทขัดของ บทสวดโมรปริตร และบทภะสัมสัมวิสะเทภะ ให้สวดทั้งหมด 19 จบ ตามกำลังดวงดาว
  และกล่าวอัญเชิญดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ…นามสกุล…) ขอจัดเครื่องสังเวยถวายแด่ดวงนพเคราะห์ทั้ง 9 และดวงพฤหัสบดี อันเป็นประธาน ขอบารมีแห่งดาวนพเคราะห์ คือดาวพฤหัสบดี ได้โปรด ปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าตกต้องดาวนพเคราะห์ดาวใดดาวหนึ่งก็ตาม ขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดี มีสุขสวัสดีมีโชคดีมีชัย คิดสิ่งใดสมปรารถนา
 • พออธิฐานจิตขอพรเรียบร้อย ก็นำเงินที่ลงท้ายด้วยจำนวน 5 หรือ 19 ไปทำบุญกับครูอาจารย์หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร อันนี้ก็ถือว่าเป็น การรับส่งดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์

เปิดบทสวดบูชารับดาวพฤหัสย้าย ไหว้รับดาวพฤหัสย้าย

บทบูชาดาวพฤหัสบดี (ตั้งนะโม 3 จบ)

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

สวดคาถาบูชาดาวพฤหัส

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
(สวด 19 จบ) ตามกำลังพระพฤหัสบดี

ตามด้วยบทสวดบูชาเทพพระพฤหัสบดี

“ อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสบดีจะมัสมิงจะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณังสัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเยสัพพะลาภัง ภะวันตุเม ”

คำกล่าวอัญเชิญ

โอม… ข้าพเจ้า… (ชื่อ-นามสกุล) … ขอจัดเครื่องสังเวยถวายแด่ดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 และดาวพฤหัสบดีอันเป็นประธาน ขอบารมีแห่งดาวนพเคราะห์คือ ดาวพฤหัสบดี ได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าตกต้องดาวนพเคราะห์ ดาวใดดาวหนึ่งก็ตาม ขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดี มีสุขสวัสดี มีโชคดีมีชัย คิดสิ่งใดสมปรารถนา

เคล็ดลับสำคัญรับ “ดาวพฤหัสย้าย 2565” ว่า เมื่ออธิษฐานจิตขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลไม้นำมาล้างน้ำสะอาด กินเองและ/หรือแจกจ่ายบุตรบริวาร, ดอกไม้นำมาโปรยรอบบ้าน (วนขวา), ส่วนเงินให้นำไปทำบุญที่วัด หรือตามสะดวก ให้นำเงินที่ลงท้ายด้วย 5 หรือ 19 ไปทำบุญกับครูอาจารย์ หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับส่งดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์ ไหว้รับดาวพฤหัสย้าย ส่วนการสวดนพเคราะห์นั้น ถือเป็นกุศโลบายให้จิตของเรามีความสุข มีความสงบเป็นสมาธิ มีความเป็นสิริมงคลในมณฑลพิธี และเมื่อจิตของเราสุขสงบเป็นสมาธิแล้ว เราก็จะมีสติตั้งมั่นรับแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

“สายพุทธ” (ผู้ที่ดาวพฤหัสโคจรมาส่งผลเสีย หรือดีเสียปะปนกัน)

สวดมนต์ “บทรัตนสูตร” เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงสอนแก่พระอานนท์ เพื่อใช้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรง โรคระบาด อันตรายจากภูตผีปีศาจ ความอดอยากล้มตาย ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ ภัยพิบัติร้ายแรง ได้ระงับลงอย่างฉับพลัน.. สวดที่บ้าน.. หน้าองค์พระพุทธรูป สวดบทรัตนสูตร

ใครที่ไม่ได้ทำพิธีรับดาวพฤหัส ไม่สะดวกสวดมนต์ ทำอะไรไม่ได้เลย ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า … ข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในการทำความดี กตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ ขอความดีนี้จงเป็นเกราะคุ้มกัน ให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

 

อ่านต่อ>>หินสวย หินมงคล

ดูซีรี่ย์

บทความเพิ่มเติม