ไหว้ราหู พระราหูอมจันทร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นี้

ไหว้ราหู

ไหว้ราหู ราหูอมจันทร์ 26 พฤษภาคม 64 เตือนด่วน ราศี ที่ต้องระวัง ได้แก่ ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ระวังเรื่องอุบัติเหตุ สุขภาพ

ดูดวง ราศี ราหูอมจันทร์ – ความเชื่อทางการ ดูดวงกฤษ์ยาม เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ในส่วนของโหราศาสตร์จะอ้างอิงจากความเคลื่อนไหวของดวงดาวเป็นลัก และปรากฎการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือ ราหูอมจันทร์ 26 พฤษภาคม 2564 ไหว้ราหู

หมอช้าง หมอดูชื่อดังได้ออกมาเตือนผ่านรายงานแฉว่า 2 ราศี ที่ต้องระวัง เตรียบมรับผลจากราหูอมจันทร์เต็มดวงในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ได้แก่

ราศีพฤษภ ผู้เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 14 มิ.ย. ของทุกปี และ ราศี พิจิก ผู้เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ย.- 15 ธ.ค. ของทุกปี

หมอช้างระบุว่า ดาวนี้มันแรง สองราศีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ หมอช้างยังแนะนำเพิ่มเติม ถึงวันเกิดที่ต้องระวังคือ คนเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน ต้องระวังให้มาก และต้อง ไหว้ราหู

ราหูอมจันทร์คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรกับตำนานราหูอมจันทร์

วันที่26 พ.ค. 2564 นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันวิสาขบูชาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางความเชื่อคติพราหมณ์ และโหราศาสตร์ไทย กับปรากฎการณ์ “ราหูอมจันทร์” เต็มดวง โดยตามความเชื่อ ราหูอมในลัคนาราศีใด มักจะเชื่อว่าจะมีเคราะห์ สิ่งไม่ดีมาแพ้วพาน ไหว้ราหู

ตามตำนาน เขียนไว้ว่า เดิมพระราหูเป็นเทพองค์หนึ่ง เอกลักษณ์ที่คนไทยรู้จักกันในปัจจุบัน คือพระราหูมีกายเพียงครึ่งท่อน โดยมีตำนานเล่าว่า ในช่วงที่ทำพิธี กวนเกษียรสมุทร เมื่อได้น้ำอมฤติออกมา พระราหูที่ซ่อนตัวอยู่ ได้ออกมาแล้วแอบดื่มน้ำอมฤต ในระหว่างที่เหล่าเทพกำลังวุ่นวายยื้อแย่ง

น้ำอมฤต ผู้ใดได้ดื่มจะกลายเป็นอมตะ พระราหูดื่มน้ำอมฤตไหลผ่านไปจนถึงกลางตัวอยู่แล้วเชียว พระอาทิตย์ พระจันทร์ เห็นจึงไปฟ้องพระวิษณุ พระวิษณุจึงขว้างจักรสุทรรศนะตัดตัวพระราหูขาด พระราหูส่วนของร่างกายที่ได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วจึงกลายเป็นอมตะ

พระราหูแค้นมาก ที่สองเทพนำความไปฟ้อง ครั้งใดเมื่อสบโอกาส ก็จะอมพระอาทิตย์ พระจันทร์ไว้ จนเกิดเป็นปรากฎการณ์สุริยุปราคา และราหูอมจันทร์ เพื่อบดบังไม่ให้สองเทพนั้นฉายแสงรัศมี ไหว้ราหู

ทว่าปรากฎการณ์ดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่นาน ไหว้ราหู เพราะพระราหูมีกายเพียงครึ่งตัว พระอาทิตย์กับพระจันทร์จึงหลุดรอดไปไหน

หมอช้าง ได้ให้ความรู้ผ่านรายการแฉว่า สองราศีที่ได้รับผลกระทบจากราหูอมจันทร์คือ ราศี พฤษภ และราศีพิจิก ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บ ไหว้ราหู

ไหว้ราหู บทสวดไหว้พระราหู

ไหว้ราหู

บทสวด สุริยปริตตปาฐะ

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ เตนะ โข ปะนะ
สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติฯ
อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน
ตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะปะฏิปันโนส๎ะมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติฯ

อะถะโข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุตตัง อารัพภะ
ราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระหันตัง สุริโย สะระณัง คะโต
ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯ
โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร
เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช
มา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติฯ

อะถะโข ราหุ อะสุรินโท สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎ตะวา
ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ
อุปสังกมิต๎ตะวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ
เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

คาถาบูชาพระราหู

(ตั้งนะโม 3 จบ)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

 

อ่านต่อ>>>พระอาทิตย์ทรงกลด

ดูบอล123

UFABET

บทความเพิ่มเติม